[ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ] วันเฉลิมพระชนมพรรษา ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

[ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ] วันเฉลิมพระชนมพรรษา ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร       ข้าพระพุทธเจ้า ชาว CGEL ทั้งหลาย ขอตั้งสัตย์อธิษฐาน ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระสยามเทวาธิราช เทพยดาผู้รักษาพระมหาเศวตฉัตรพระบารมีแห่งสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ได้โปรดอภิบาลบันดาลดล ให้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระเจริญวัฒนา พระพลานามัยสมบูรณ์ สถิตย์เป็นร่มโพธิ์ทองฉัตรแก้วคุ้มเกล้าฯ พสกนิกรชาวไทยและปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ตลอดจิรัฐิติกาลเทอญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม