ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

กิจกรรมอบรมการไหว้และการทักทายเป็นกิจกรรมที่จัดโดยบูรณาการร่วมกับรายวิชา JPN Foundation จัดขึ้นในวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้และสืบสานวัฒนธรรมไทยให้แก่นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาดังกล่าว นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมโดยชมคลิปการไหว้และการทักทาย เล่นเกมส์ และทำแบบสอบถามเพื่อประเมินความรู้ความเข้าใจ ความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมไทย และความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ด้านการไหว้ ...
Read More
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 กิจกรรมสืบสานการถวายสังฆทานเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นแทนกิจกรรม CGELทำบุญประจำปี ซึ่งสำนักวิชาพื้นฐานและภาษานำสังฆทานไปถวายที่่วัดพระรามเก้าในวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 ในส่วนของการประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 เมษายน – 18 พฤษภาคม 2565 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมชมคลิปวิดีโอการถวายสังฆทาน (ขอบคุณคลิปรู้เท่ารู้ทันการถวายสังฆทาน โดยไทยพีบีเอส (ไม่สามารถนำคลิปมาลงเนื่องติดลิขสิทธิ์) หลังการชมคลิปผู้เข้าร่วมกิจกรรมทำแบบสอบถามเพื่อประเมินความรู้ความเข้าใจในการถวายสังฆทาน ...
Read More
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์เป็นกิจกรรมที่จัดแทนกิจกรรมสรงน้ำพระ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-15 เมษายน 2565 วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมเพื่อสืบสานความรู้ความเข้าใจในประเพณีวันสงกรานต์ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมชมคลิปวิดีโอวันสงกรานต์ (ขอขอบคุณคลิปความเชื่อและประเพณีวันสงกรานต์ โดย Art & Play วาดเล่นเป็นเรื่อง) หลังจากชมคลิปผู้เข้าร่วมกิจกรรมทำแบบสอบถามเพื่อประเมินความรู้ความเข้าใจในประเพณีสงกรานต์ ...
Read More
กิจกรรมรู้จักไทยเข้าใจญี่ปุ่น in Thailand 1. เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ใช้ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารกับชาวญี่ปุ่นเจ้าของภาษา 2. เพื่อแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมระหว่างไทย-ญี่ปุ่น ปีนี้เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงปลับเปลี่ยนมาเป็นการจัดแบบออนไลน์แทน ...
Read More
กิจกรรม CGEL กิจกรรมสรงน้ำพระ ปีการศึกษา 2563 จัดขึ้นในวันที่ 5-8 เมษายน 2563 ที่สำนักวิชาพื้นฐานและภาษา ...
Read More
กิจกรรม CGEL ทำบุญประจำปี 2563 จัดขึ้นในวันที่ 28 ตุลาคม 2563 ที่สำนักวิชาพื้นฐานและภาษา ...
Read More
กิจกรรมรู้จักไทยเข้าใจญี่ปุ่น in Thailand 1. เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ใช้ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารกับชาวญี่ปุ่นเจ้าของภาษา 2. เพื่อแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมระหว่างไทย-ญี่ปุ่น ระยะเวลาจัดกิจกรรม มิถุนายน 2562 – มีนาคม 2563 กิจกรรมเขียนคำอธิฐาน กิจกรรมตอบคำถามภาษาญี่ปุ่นและประเทศไทย ทัศนศึกษา (Bangkok Art and Culture ...
Read More
กิจกรรม Hello Thailand จัดวันที่ 2 กันยายน 2562 โดยอาจารย์แผนกภาษาญี่ปุ่นสอนภาษาไทยให้นักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวญี่ปุ่น ในเรื่องเกี่ยวกับ การแนะนำตัว การซื้อสินค้า การสั่งอาหารในร้านอาหาร ภาษาไทยที่ใช้ในการเดินทาง ส่วนวัฒนธรรมไทยที่เผยแพร่มีเรื่อง การไหว้ ความเชื่อเรื่องเลขเก้า การทำนายโชคชะตา ...
Read More
กิจกรรม CGEL ทำบุญประจำปี 2562  จัดขึ้นในวันที่ 6 พฤศจิการยน 2652 ที่สำนักวิชาพื้นฐานและภาษา   ...
Read More
กิจกรรมจัดในระหว่าง วันที่ 25 -27 พฤษภาคม 2563 ในรายวิชา Japanese Foundation มีวัตถุประสงค์เพื่อการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีไทย รวมถึงสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการไหว้และความภาคภูมิใจในประเพณีไทย คลิกรูปภาพด้านล่างเพื่อรับชมวีดิโอ ...
Read More