ผลการแข่งขัน TNI Japanese Presentation Contest 2022

ผลการแข่งขันการนำเสนอผลงานเป็นภาษาญี่ปุ่นของนักศึกษา JPN ชั้นปีที่ 3

จัดขึ้นโดย สำนักวิชาพื้นฐานและภาษา สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น, องค์กร PAI-NET, ABK College, J Education และ Tokyo University of Agriculture and Technology (東京農工大学) 💞😚

โดยตัวแทนจากแต่ละกลุ่มเรียนนำเสนอในหัวข้อ

私たちの未来、行きたい会社を知ろう!อนาคตของพวกเรา ! มาทำความรู้จักบริษัทในฝันกันเถอะ

 • รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 (Winner/優勝) รับเงินรางวัลมูลค่า 7,000 บาท จากองค์กร PAI-NET พร้อมประกาศนียบัตร
  • นักศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ นายคชภพ คำภิรมย์, นายอิศริยะ จันทร์ศิริ และ นายวรินทร เพ่งวรรธนะ
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 (The runner up​/準優勝) รับเงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท จากองค์กร PAI-NET พร้อมประกาศนียบัตร
  • นักศึกษาจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ นายณัฐดนัย คำเจริญ และ นางสาวอักษราภัค พรพนาวัลย์
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 (3rd Place Prize​/第3位) รับเงินรางวัลมูลค่า 4,000 บาท จากองค์กร PAI-NET พร้อมประกาศนียบัตร
  • นักศึกษาจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ นายนนทวัต ทองปรอน และ นางสาวสุธิตา สัณฐิติกุล
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 (4rd Place Prize​/第4位) รับเงินรางวัลมูลค่า 3,000 บาท จากองค์กร PAI-NET พร้อมประกาศนียบัตร
  • นักศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ นางสาวพิมพ์ชนก อมรวิวัฒน์พงศ์, นางสาวพิชยา รักษ์ธนกูล และ นายชยธร จองโชติศิริกุล
 • รางวัล Popular Vote (Popular賞)  รับเงินรางวัลมูลค่า 2,000 บาท จากองค์กร PAI-NET พร้อมประกาศนียบัตร
  • นักศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ นายคินดี้ อุสมาน, นายวรพงษ์ ศรีสอาด และ นายระวีภาส ตั้งมณีสมุทร
 • รางวัลพิเศษจาก ABK (ABK賞)
  • พนธกร อัมไพพันธ์, นะโม ไทยกลาง, นนทวัต ทองปรอน, สุธิตา สัณฐิติกุล, กิตติณัฏฐ์ ชัยชนะดี, ปัณณวัฒน์ เบญจทรัพย์
 • รางวัลพิเศษจาก Jeducation (Jeducation賞)
  • กิตติภพ ปิติวิทยากุล, ฐณรัช ป้องจันทร์, ณภัทร ตัวงาม

 

Post Author: Admin S