CGEL และ JMA Management Center INC. Bangkok Office ปี 2565

ผศ.ดร.วรรณวิมล รุ่งธีระ ผู้อำนวยการสำนักวิชาพื้นฐานและภาษา ให้การต้อนรับ และร่วมพูดคุยเกี่ยวกับโครงการด้านภาษาญี่ปุ่นเพื่อนักศึกษา TNI กับคุณ Atsushi Taniguchi Manager และคุณภัทราพร ปิติอนุสรณ์ Sales Assistant จาก JMA Management Center INC. Bangkok Office ในวันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565 💐💐 นักศึกษาเตรียมพบกับกิจกรรมที่น่าสนใจได้เร็วๆนี้นะคะ

Post Author: Admin S