อาจารย์ณัฐสุภา ศิริมาวิเศษ
Ms.Natsupha Sirimawiset
อาจารย์ประจำแผนกภาษาญี่ปุ่น (JPN)

อาจารย์ณัฐสุภา ศิริมาวิเศษ

Ms.Natsupha Sirimawiset


การศึกษา
Education

  • Master of Business Administration (Business Administration), Shiga University, 2020
  • Bachelor of Japanese Business Administration เกียรตินิยมอันดับ 1, Thai-Nichi Institute of Technology, 2016

 

ผลงานทางวิชาการ
Thesis and Research


ติดต่อ
Contact

E-mail: natsupha@tni.ac.th
โทรศัพท์: 0-2763-2700 ต่อ 2802

Post Author: Admin S