โครงการ Exploring Languages with Fun Workshop : Japanese Email Writing

🏋️‍♀️มา Upskill ภาษาญี่ปุ่นกันไหม

ขอเชิญนักศึกษาและศิษย์เก่า TNI เข้าอบรม Online Workshop
เพื่อพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่นให้พร้อมสู่การทำงานหรือการฝึกงาน

📎หัวข้อ การเขียนอีเมลภาษาญี่ปุ่น (Japanese Email Writing)
วันเสาร์ที่ 15 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น.
สอนสดออนไลน์ผ่าน zoom

🎯🎯มาเรียนรู้เทคนิคการเขียนอีเมลภาษาญี่ปุ่น และฝึกเขียนอีเมล
พร้อมรับคำแนะนำจากอาจารย์ผู้สอนอย่างใกล้ชิด

🎊สิทธิพิเศษสำหรับนักศึกษา TNI รุ่นปัจจุบันและศิษย์เก่า ลดเหลือ 500 บาท
(บุคคลทั่วไปที่สนใจราคา 600 บาท)

ลงชื่อสำรองที่นั่งก่อนใครได้ที่ https://bit.ly/33aHnAA
(รับจำนวนจำกัด)

Post Author: Admin S