รับสมัครอาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่นระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2565

รับสมัครอาจารย์ชาวไทยประจำแผนกภาษาญี่ปุ่น

📢📢 รับสมัคร
ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำ แผนกภาษาญี่ปุ่น (ระดับอุดมศึกษา)
วุฒิการศึกษา: ปริญญาโทขึ้นไป
ความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น: N1/N2 หรือเทียบเท่า*/ หรือจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น

Post Author: Admin S