รับสมัครอาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่นระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2565

รับสมัครอาจารย์ชาวไทยประจำแผนกภาษาญี่ปุ่น

📍📍สำนักวิชาพื้นฐานและภาษา สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

รับสมัครอาจารย์ชาวไทยประจำแผนกภาษาญี่ปุ่น

รายละเอียดตามเอกสารแนบ 🙇🏻‍♀️🙇🏻‍♀️

Post Author: Admin S