อาจารย์ศรุฒ บุรณศรี
Mr.Sarut Buranasee
อาจารย์ประจำแผนกภาษาญี่ปุ่น (JPN)

อาจารย์ศรุฒ บุรณศรี
Mr.Sarut Buranasee


การศึกษา
Education

  • Bachelor of Japanese Business Administration เกียรตินิยมอันดับ 2, Thai-Nichi Institute of Technology, 2017

 

ผลงานทางวิชาการ
Thesis and Research

 


ติดต่อ
Contact

E-mail: sarut@tni.ac.th
โทรศัพท์: 0-2763-2700 ต่อ 2814 

Post Author: Admin S