เตรียมพบกับโครงการอบรมหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น เร็วๆ นี้

เตรียมพบกับ “โครงการอบรมหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น” สำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจ

วันและเวลาเรียน : วันเสาร์ เวลา 9.00 – 12.00 น.
โดยหลักสูตรที่จะเปิดสอนมี ดังนี้

หลักสูตรที่ 1 เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่น
เนื้อหาในหลักสูตรที่ 1 – 5 เป็นเนื้อหาระดับ N5 (เมื่อผู้เรียนเรียนถึงหลักสูตรที่ 5 จะสามารถสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ N5 ได้)

เนื้อหาในหลักสูตรที่ 6 – 10 เป็นเนื้อหาระดับ N4 (เมื่อผู้เรียนเรียนถึงหลักสูตรที่ 10 จะสามารถสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ N4 ได้)

ขณะนี้หลักสูตรอยู่ในช่วงปรับปรุง หากกำหนดเปิดเรียนเมื่อไร จะแจ้งให้ทราบทันที

 

 

 

Post Author: nuntiporn