โครงการติวสอบวัดระดับความสามารถภาษาญี่ปุ่น ปีการศึกษา 2561 (ปิดรับสมัครแล้ว)

สำนักวิชาพื้นฐานและภาษา สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมติวสอบวัดระดับความสามารถภาษาญี่ปุ่น (JLPT) ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
วันและเวลาเรียน : ทุกวันเสาร์ เวลา 13.00 – 16.00 น. (รวม 30 ชั่วโมง)

ระยะเวลาเรียน : 1 กันยายน – 1 ธันวาคม 2561 (10 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง)

คุณสมบัติผู้เรียน

ระดับ N2             สอบผ่านวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N3 หรือมีความรู้เทียบเท่า

ระดับ N3            สอบผ่านวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N4 หรือมีความรู้เทียบเท่า

ระดับ N4             สอบผ่านวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N5 หรือมีความรู้เทียบเท่า

ระดับ N5             เคยเรียนภาษาญี่ปุ่นในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเรียนวิชา JPN-102 หรือ JBJ-102 มาแล้ว

หรือเรียนมินนะ โนะ นิฮงโกะ เล่ม 2 จบแล้ว

เนื้อหาการเรียน

เน้นฝึกทำข้อสอบ และเรียนรู้คำศัพท์ คันจิ และไวยากรณ์จากข้อสอบ รวมทั้งเรียนรู้เทคนิคการทำข้อสอบในส่วนต่างๆ

ค่าใช้จ่าย

ระดับ N2 และ ระดับ N3            ศิษย์เก่า   3,360 บาท          บุคคลทั่วไป    4,200 บาท

ระดับ N4 และ ระดับ N5            ศิษย์เก่า   3,200 บาท          บุคคลทั่วไป    4,000 บาท

 

ขั้นตอนการสมัครเรียน
ขั้นตอนที่ 1 ลงทะเบียน Click

ขั้นตอนที่ 2 ดาวน์โหลดใบสมัคร Click

ขั้นตอนที่ 3 ชำระเงิน

3.1 กรณีมาชำระเงินด้วยตนเอง

นำใบสมัครที่กรอกสมบูรณ์แล้ว ไปยื่นที่ฝ่ายการเงินอาคาร A ชั้น 2 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (ใกล้ ซ.พัฒนาการ 37)

ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 – 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการและเวลาพักกลางวัน) ภายในวันที่ 1 กันยายน 2561

โปรดชำระเงินภายในวันที่ 27 สิงหาคม – 1 กันยายน 2561 และนำใบเสร็จมาในวันแรกที่เริ่มเรียน

 

3.2 กรณีไม่สะดวกมาชำระเงินด้วยตนเอง

โอนเงินผ่านธนาคารเข้าบัญชีชื่อ “สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น”

– ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาคลองตัน บัญชีเลขที่ 028-2-89955-0

– ธนาคารกรุงไทย สาขาพัฒนาการ 17 บัญชีเลขที่ 064-0-07485-5

– ธนาคารธนชาต สาขาถนนพัฒนาการ บัญชีเลขที่ 059-2-00684-7

– ธนาคารกสิกรไทย สาขาคลองตัน บัญชีเลขที่ 727-2-62660-4

หมายเหตุ เมื่อชำระเงินแล้ว ส่งใบสมัครและหลักฐานการโอนเงินมาที่ e-mail : nuntiporn@tni.ac.th

โปรดชำระเงินภายในวันที่ 27 สิงหาคม – 1 กันยายน 2561 และนำใบเสร็จมาในวันแรกที่เริ่มเรียน

 

ที่ตั้งสถาบัน Click

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ nuntiporn@tni.ac.th หรือ 02-763-2600 ต่อ 2828

 

ตารางเรียน

ตารางเรียน N2

ตารางเรียน N3

ตารางเรียน N4

ตารางเรียน N5

 

ห้องเรียน

Post Author: nuntiporn