[ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ] วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ปวงข้าพระพุทธเจ้า ชาว CGEL ทั้งหลาย ขอตั้งสัตย์อธิษฐาน ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระสยามเทวาธิราช เทพยดาผู้รักษาพระมหาเศวตฉัตรพระบารมีแห่งสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ได้โปรดอภิบาลบันดาลดล ให้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระพลานามัยสมบูรณ์ สถิตย์เป็นร่มโพธิ์ทองฉัตรแก้วคุ้มเกล้าฯ พสกนิกรชาวไทยและปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ตลอดจิรัฐิติกาลเทอญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

Post Author: Admin-S.