โครงการแลกเปลี่ยน ASOJUKU 2018

โครงการแลกเปลี่ยนช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน

โครงการ ASOJUKU

          สถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่นร่วมกับโรงเรียนด้านเฉพาะทาง ASOJUKU จังหวัด Fukuoka ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน ให้นักศึกษาได้ไปมีประสบการณ์ทั้งในด้านการเรียนและการใช้ชีวิตที่จังหวัด Fukuoka ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายคือนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่องจาก โรงเรียน ASOJUKU นั้น เป็นโรงเรียนด้านเฉพาะทาง ที่มีการเรียนการสอน อาทิเช่น วิชาการวาดการ์ตูนมังงะ ศิลปะวาดภาพเหมือน ออกแบบภายใน ออกแบบผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นวิชาที่นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศน่าจะให้ความสนใจ และนอกจากวิชาที่กล่าวมานี้ ยังมีวิชาเอกที่น่าสนใจอื่นๆ เช่น วิชาดูแลเด็กอนุบาลและผู้สูงอายุ ตัดผมและเมคอัพ รวมไปถึงวิชาของทางวิศวกรรมและบริหาร เป็นต้น นอกจากการเรียนด้านวิชาการ และยังมีกิจกรรมมากมายที่ทางโรงเรียนได้จัดเตรียมไว้ให้ด้วย เช่น ชงชาต้นตำหรับแบบญี่ปุ่น ลองสวมชุดยูกาตะ ฝึกเขียนโปรแกรมเพื่อนบินหุ่นยนต์โดรน ออกแบบนามบัตรด้วยโปรแกรมออกแบบ Illustrator เขียนผู้กัน ฯลฯ

ในปีนี้ มีนักศึกษาสนใจเข้าร่วมทั้งหมด 5 คน จากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งออกเดินทางร่วมกับอาจารย์จากสำนักวิชาพื้นฐานและภาษาเมื่อวันจันทร์ ที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 00.50 น. และเดินทางกลับประเทศไทยในวันอาทิตย์ ที่ 19 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.55 น.

อ่านบันทึกประสบการณ์จากนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้นที่ Aso-juku เมืองฟุกุโอกะ ได้ที่นี่ CLICK !

กิจกรรม 交流会 แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับรุ่นพี่คนไทยที่ญี่ปุ่นและนักศึกษาของ ASO学校

กิจกรรมใส่ชุดประจำชาติญี่ปุ่นด้วยตนเอง (Yukata และ Kimono)

กิจกรรมชงชาตำหรับญี่ปุ่นแท้ ๆ พร้อมทั้งรับประทานขนม Wakashi ดั้งเดิม

กิจกรรมแลกนามบัตรและเรียนรู้ธรรมเนียมปฏิบัติสไตล์ญี่ปุ่น

กิจกรรมเขียนพู่กัน

กิจกรรมซ้อมรับมือกับภัยพิบัติ

กิจกรรมทำอาหารไทยให้นักศึกษาชาวญี่ปุ่น

กิจกรรมเขียนพู่กัน

กิจกรรมทำอาหารไทยให้นักศึกษาชาวญี่ปุ่น

กิจกรรมทำอาหารไทยให้นักศึกษาชาวญี่ปุ่น

เรียนเขียนการ์ตูนแบบญี่ปุ่นและเรียนการออกแบบนามบัตรด้วยโปรแกรม Illustrator

เรียนเขียนการ์ตูนแบบญี่ปุ่นและเรียนการออกแบบนามบัตรด้วยโปรแกรม Illustrator

เรียนการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นเพื่อควบคุมการบินโดรน

เรียนเขียนการ์ตูนแบบญี่ปุ่นและเรียนการออกแบบนามบัตรด้วยโปรแกรม Illustrator

เรียนเขียนการ์ตูนแบบญี่ปุ่นและเรียนการออกแบบนามบัตรด้วยโปรแกรม Illustrator

เรียนการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นเพื่อควบคุมการบินโดรน

ทัศนศึกษาสถานที่สำคัญและสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัด Fukuoka

ทัศนศึกษาสถานที่สำคัญและสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัด Fukuoka

ชมปราสาท Kokura และบริเวณสวนสาธารณะโดยรอบ

ทัศนศึกษาสถานที่สำคัญและสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัด Fukuoka

ชมถ้ำหินงอกหินย้อย Abukuma และ ฮิราโอะได (ถ้ำเซ็มบุตสึ)

Post Author: Admin S