สมัครด่วน!!! โครงการติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ปีการศึกษา 2560

สมัครด่วน!!! โครงการติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ปีการศึกษา 2560

 

 

สำนักวิชาพื้นฐานและภาษา สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมติวสอบวัดระดับความสามารถภาษาญี่ปุ่น (JLPT) ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ระดับที่เปิดอบรม : N2 N3 N4 และ N5

วันและเวลาเรียน : วันเสาร์ 13.00 – 16.00 น.
เริ่มเรียน            : 15 กรกฎาคม – 7 ตุลาคม 2560
เนื้อหาการเรียน : 1. เน้นการทำข้อสอบ
                       2. เรียนรู้คำศัพท์และรูปประโยคผ่านการทำข้อสอบ
                       3. เรียนรู้เทคนิคการทำข้อสอบส่วนต่างๆ เช่น ส่วนคำศัพท์ ส่วนการอ่าน การฟัง

วิธีการสมัคร

1. กรณีที่มาสมัครด้วยตนเอง รับใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักวิชาพื้นฐานและภาษา สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (อาคาร A ชั้น 4)

ใกล้ ซ.พัฒนาการ 37 ถ.พัฒนาการ (ระหว่างวันที่ 13 – 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.00 – 17.00 น.)

2. กรณีที่ไม่สะดวกมาสมัครด้วยตนเอง

2.1 ดาวน์โหลดใบสมัคร Click

2.2 กรอกใบสมัครให้ครบถ้วน แล้วส่งมาที่แฟกซ์ 02-763-2600 ต่อ 2805 หรือสแกนส่งมาที่ e-mail : nuntiporn@tni.ac.th

3. นำใบสมัครตัวจริงมาชำระเงินที่ฝ่ายการเงิน อาคาร A ชั้น 2 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (ใกล้ ซ.พัฒนาการ 37)

ในวันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.00 – 12.00 น. และโปรดนำใบเสร็จมาในวันแรกที่เริ่มเรียน

4. สอบถามหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/tnicgel/ เบอร์โทรศัพท์ 02-763-2600 ต่อ 2828

หรือe-mail : nuntiporn@tni.ac.th

5. ที่ตั้งสถาบัน Click

Post Author: admin