รับสมัครนักศึกษา เข้าร่วมโครงการเรียนภาษาญี่ปุ่นและศิลปวัฒนธรรมญี่ปุ่น ภาคการศึกษา 3/2560 ที่ Aomori ประเทศญี่ปุ่น

โครงการเรียนภาษาญี่ปุ่นและศิลปวัฒนธรรมญี่ปุ่น ภาคการศึกษา 3/2560  TNI 2017 Study Visit to Japan ที่จังหวัดอาโอโมริ ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 30 เมษายน – 26 พฤษภาคม 2561 (4 สัปดาห์) 

ค่าใช้จ่ายตลอดโครงการ 96,000 บาท 

ราคานี้รวม ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ สายการบิน Japan Airline (กระเป๋า 2 ใบ น้ำหนักรวม 40 kg) ค่าประกันภัยการเดินทาง ค่าที่พัก(ที่พักมี Internet Wi-Fiและค่าอาหารเช้า-เย็น

– เรียนและฝึกภาษาญี่ปุ่นที่ใช้จริงอย่างเข้มข้นตลอดระยะเวลา 1 เดือน

– ทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมร่วมกับนักเรียนญี่ปุ่น และ Farm Stay กับเกษตรกรชาวญี่ปุ่น

– ทัศนศึกษาสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และธรรมชาติอันสวยงามของจังหวัดอาโอโมริ

*นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนวิชา JPN-492 กิจกรรมเสริมหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น (3 หน่วยกิต) ได้

** ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงในราคาที่สูงขึ้นหากมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการน้อยกว่า 10 คน

*** รับจำนวนจำกัด 20 คนเท่านั้น

กำหนดการโครงการอาโอโมริ 2018 << ดาวน์โหลดกำหนดการ Click

สนใจติดต่อขอรายละเอียดและลงชื่อสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ ฝ่ายเลขานุการ สำนักวิชาพื้นฐานและภาษา อาคาร A ชั้น 4 โทร 02-763-2600 ต่อ 2804
หรือติดต่อ อาจารย์ ดร. สุวัฒนา แดงสุภา

Post Author: Supennapar Bunphoem