อาจารย์นิชธาวัลย์ สุทินวงศ์
Ms.Nichthawan Suthinwong
อาจารย์ประจำแผนกภาษาอังกฤษ

อาจารย์นิชธาวัลย์ สุทินวงศ์

Ms.Nichthawan Suthinwong


การศึกษา
Education

  • Master of Arts (English Language Teaching), Assumption University
  • Bachelor of Arts France, Silpakorn University

ผลงานทางวิชาการ
Thesis and Research

  • An Analysis Creative Genre Writing of Thai Adolescent Learners in terms of Their Knowledge of Information Reports Genre (2018)

 


ติดต่อ

E-mail: nichthawan@tni.ac.th
โทรศัพท์: 0-2763-2700 ต่อ 2814

Post Author: Supennapar Bunphoem