อาจารย์นววัฒน์ สุนันทการกิจ
Mr.Nawawat Sunanthakarnkit
อาจารย์ประจำแผนกภาษาอังกฤษ

อาจารย์นววัฒน์ สุนันทการกิจ

Mr.Nawawat Sunanthakarnkit


การศึกษ

Education

  • Master of Arts English (Contemporary Literature in English), The University of Northampton, UK, 2015
  • Bachelor of Arts English, Chiangmai University, 2013

 

ผลงานทางวิชาการ
Thesis and Research

 


ติดต่อ

E-mail: nawawat@tni.ac.th

โทรศัพท์: 0-2763-2700 ต่อ 2814 

Post Author: Admin S

Leave a Reply