อาจารย์พิมพ์พรรณ ตั้งงามจิต
Ms.Pimpan Tangngamjit
อาจารย์ประจำแผนกภาษาอังกฤษ

อาจารย์พิมพ์พรรณ ตั้งงามจิต

Ms.Pimpan Tangngamjit


 

การศึกษา
Education

  • Master of Arts (English Language Teaching), Assumption University
  • บธ.บ. (การตลาด) , มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ผลงานทางวิชาการ
Thesis and Research

 


ติดต่อ

E-mail: pimpan@tni.ac.th
โทรศัพท์: 0-2763-2700 ต่อ 2814

Post Author: Supennapar Bunphoem

Leave a Reply