อาจารย์พิมพ์พรรณ ตั้งงามจิต
Ms.Pimpan Tangngamjit
อาจารย์ประจำแผนกภาษาอังกฤษ

อาจารย์พิมพ์พรรณ ตั้งงามจิต

Ms.Pimpan Tangngamjit


 

การศึกษา
Education

  • Master of Arts (English Language Teaching), Assumption University, 2011
  • Bachelor of Business Administration (Marketing), Assumption University, 2002

ผลงานทางวิชาการ
Thesis and Research

 


ติดต่อ

E-mail: pimpan@tni.ac.th
โทรศัพท์: 0-2763-2700 ต่อ 2814 

Post Author: Admin S

Leave a Reply