อาจารย์ชวลิต แทนศิริ
Mr.Chawalit Tansiri
อาจารย์ประจำแผนกภาษาอังกฤษ

อาจารย์ชวลิต แทนศิริ

Mr.Chawalit Tansiri


การศึกษา
Education

  • Master of ICT (Web Engineering), University of Western Sydney, AUSTRALIA
  • B.IS (Information System), Australian Catholic University, Australia

 

ผลงานทางวิชาการ
Thesis and Research

  • A Study of Satisfaction and Motivation in English Language Learning Based on Communicative Approach for Higher Education Students (2017)

 


ติดต่อ

E-mail: Chawalit@tni.ac.th
โทรศัพท์: 0-2763-2700 ต่อ 2814

Post Author: Supennapar Bunphoem