อาจารย์กสิน จันทร์จรุงภักดิ์
Mr.Kasin Janjaroongpak
อาจารย์ประจำแผนกภาษาอังกฤษ

อาจารย์กสิน จันทร์จรุงภักดิ์

Mr.Kasin Janjaroongpak


การศึกษา
Education

  • Master of Arts in English, Chulalongkorn University, 2010
  • Bachelor of Arts, Chulalongkorn University, 2008

 

ผลงานทางวิชาการ
Thesis and Research

 


ติดต่อ

E-mail: kasin@tni.ac.th
โทรศัพท์: 0-2763-2700 ต่อ 2814 

Post Author: Admin S

Leave a Reply