อาจารย์บุญชัย คงศักดิ์ตระกูล
Mr.Boonchai Khongsagtrakool
อาจารย์ประจำแผนกภาษาอังกฤษ

อาจารย์บุญชัย คงศักดิ์ตระกูล
Mr.Boonchai Khongsagtrakool


การศึกษา
Education

  • Master of Arts, English for Careers, Thammasat University, 2009
  • Bachelore of Arts, English Language and Literature, Thammasat University, 2003

 

ผลงานทางวิชาการ
Thesis and Research

  • Effects of Technical and Business Students’ English Writing according to English Instructional Model Based on Communicative Approach Theory (2017)
  • Using Communicative Approach to Uplift TOEIC Proficiency Test on Listening Skill for 1st Year Engineering Students.  (2013)

 


ติดต่อ
Contact

E-mail: boonchai@tni.ac.th
โทรศัพท์: 0-2763-2700 ต่อ 2814 

Post Author: Admin S

Leave a Reply