อาจารย์ ดร.กรทิพย์ รัตนภุมมะ
Dr.Kornthip Ratanapumma
อาจารย์ประจำแผนกภาษาอังกฤษ

อาจารย์ ดร.กรทิพย์ รัตนภุมมะ

Dr.Kornthip Ratanapumma


การศึกษา
Education

  • Doctor of Philosophy Program in Educational Administration, University of Phayao, 2022
  • Master of Arts, English Language Teaching, Assumption University, 2002
  • Bachelor of Arts, Business Japanese, Assumption University, 1999

 

ผลงานทางวิชาการ
Thesis and Research

  • Effects of University Students’ English Speaking According to English Instructional Model Based on Communicative Approach Theory (2018)
  • A study of English Listening Ability of Pre-English Students at TNI (2017)

 


ติดต่อ

E-mail: kornthip@tni.ac.th
โทรศัพท์: 0-2763-2700 ต่อ 2838 

Post Author: Admin S

Leave a Reply