ภาพโครงการสัมมนายุทธศาสตร์สำนัก

ภาพกิจกรรมโครงการสัมมนาแผนยุทธศาสตร์สำนักวิชาพื้นฐานและภาษา ประจำปี 2557 ณ ห้อง Princess 2 โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส ศรีนครินทร์โดยมีผู้บริหารและคณาจารย์สำนักวิชาพื้นฐานและภาษาทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศเข้าร่วมโครงการ

Post Author: admin

Leave a Reply