กิจกรรมรู้จักไทยเข้าใจญี่ปุ่น in Thailand ประจำปีการศึกษา 2562

กิจกรรมรู้จักไทยเข้าใจญี่ปุ่น in Thailand 1. เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ใช้ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารกับชาวญี่ปุ่นเจ้าของภาษา 2. เพื่อแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมระหว่างไทย-ญี่ปุ่น ระยะเวลาจัดกิจกรรม มิถุนายน 2562 – มีนาคม 2563 กิจกรรมเขียนคำอธิฐาน กิจกรรมตอบคำถามภาษาญี่ปุ่นและประเทศไทย ทัศนศึกษา (Bangkok Art and Culture Center ทำการ์ดวัคริสต์มาส กิจกรรมฉันเป็นใคร   กิจกรรมแข่งยืมของและภาษาไทยจากการสัมผัส

กิจกรรม Hello Thailand ประจำปีการศึกษา 2562

กิจกรรม Hello Thailand จัดวันที่ 2 กันยายน 2562 โดยอาจารย์แผนกภาษาญี่ปุ่นสอนภาษาไทยให้นักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวญี่ปุ่น ในเรื่องเกี่ยวกับ การแนะนำตัว การซื้อสินค้า การสั่งอาหารในร้านอาหาร ภาษาไทยที่ใช้ในการเดินทาง ส่วนวัฒนธรรมไทยที่เผยแพร่มีเรื่อง การไหว้ ความเชื่อเรื่องเลขเก้า การทำนายโชคชะตา

กิจกรรมอบรมการไหว้และการทักทาย ปีการศึกษา 2562

กิจกรรมจัดในระหว่าง วันที่ 25 -27 พฤษภาคม 2563 ในรายวิชา Japanese Foundation มีวัตถุประสงค์เพื่อการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีไทย รวมถึงสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการไหว้และความภาคภูมิใจในประเพณีไทย คลิกรูปภาพด้านล่างเพื่อรับชมวีดิโอ