โครงการ Exploring Languages with Fun Workshop : Japanese Email Writing

มา Upskill ภาษาญี่ปุ่นกันไหม ขอเชิญนักศึกษาและศิษย์เก่า TNI เข้าอบรม Online Workshop เพื่อพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่นให้พร้อมสู่การทำงานหรือการฝึกงาน หัวข้อ การเขียนอีเมลภาษาญี่ปุ่น (Japanese Email Writing) วันเสาร์ที่ 15 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น. สอนสดออนไลน์ผ่าน zoom มาเรียนรู้เทคนิคการเขียนอีเมลภาษาญี่ปุ่น และฝึกเขียนอีเมล พร้อมรับคำแนะนำจากอาจารย์ผู้สอนอย่างใกล้ชิด สิทธิพิเศษสำหรับนักศึกษา TNI รุ่นปัจจุบันและศิษย์เก่า ลดเหลือ 500 บาท (บุคคลทั่วไปที่สนใจราคา 600 บาท) ลงชื่อสำรองที่นั่งก่อนใครได้ที่ https://bit.ly/33aHnAA (รับจำนวนจำกัด)

โครงการติวญี่ปุ่นพิชิต PAT 7.3

FINAL CALL เรียนฟรีวันสุดท้ายแล้วนะ คอร์สเรียนออนไลน์ “ติวญี่ปุ่นพิชิต PAT 7.3 หัวข้อการอ่านภาษาญี่ปุ่น” ฟรี!!! สำหรับน้องๆ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น. ผ่าน ZOOM – มารู้จักข้อสอบการอ่าน – ฝึกเทคนิคการทำข้อสอบการอ่าน – ทบทวนคำศัพท์ ไวยากรณ์ และคันจิ ผ่านการทำข้อสอบ ลงทะเบียนเรียน เพื่อรอรับรหัสเข้าห้องเรียนได้ที่ http://bit.ly/PAT732nd (ปิดรับสมัครวันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564 เวลา 12.00 น.) (หลังจากลงทะเบียนแล้ว เจ้าหน้าที่จะส่งรหัสเข้าห้องเรียนให้ทางอีเมลล่วงหน้า 1 วันก่อนการอบรมในแต่ละรอบ และสำหรับน้องๆ ที่เคยลงทะเบียนไว้แล้วก่อนหน้านี้ ไม่จำเป็นต้องลงซ้ำค่ะ)

โครงการ Basic Japanese 1 สำหรับผู้ไม่มีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่น

ข่าวดีสำหรับผู้ที่อยากเริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่น สำนักวิชาพื้นฐานและภาษา สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น จัดอบรมภาษาญี่ปุ่นในโครงการ Basic Japanese 1 สำหรับผู้ไม่มีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่น ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน ZOOM รอบเรียนวันเสาร์ เวลา 9.00 – 12.00 น. เริ่มเรียนวันที่ 22 พ.ค. – 10 ก.ค. 2564 (เรียนครั้งละ 3 ชั่วโมง จำนวน 8 ครั้ง รวม 24 ชั่วโมง) เน้นทุกทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน เรียนไวยากรณ์ คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น ฝึกอ่านเขียนตัวอักษรฮิรากานะ ฝึกสนทนาในชีวิตประจำวันกับอาจารย์ชาวญี่ปุ่น สอนโดยอาจารย์ชาวไทยและชาวญี่ปุ่น ราคา 4,400 บาท (ลด 15% สำหรับศิษย์เก่าและนักศึกษา TNI ปัจจุบัน) เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 18 พฤษภาคม 2564 ลงชื่อสำรองที่นั่งได้ที่ http://bit.ly/basicJP1 […]

Course: Intensive TOEIC Preparation 2021

Intensive TOEIC Preparation 2021  อัพเดทล่าสุด!! โครงการ Intensive TOEIC Preparation 2021 จะขยายเวลารับสมัครออกไปจนถึงวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 และเปลี่ยนแปลงวันเวลาเรียน  จากเดิม 15 มีนาคม – 21 เมษายน 2565 เป็น 22 มีนาคม – 28 เมษายน 2565 นะครับ  เรียนทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา 17.00 – 19.00 น. ผ่านทาง Zoom Meeting นักศึกษาที่สนใจอยากจะฝึกเทคนิคการทำข้อสอบ TOEIC เพื่อให้ได้คะแนนดี ๆ หรือเพื่อนำคะแนนมาใช้เทียบโอนในรายวิชาได้จนถึงรายวิชา ENL-212 ยังมีเวลาสมัครเพิ่มเติมอีก 1 สัปดาห์นะครับ  ค่าสมัครเพียง 899 บาท เท่านั้น !! มาสมัครกันเยอะๆ เลยนะครับ

Course: Online Express TOEIC

Online Express TOEIC ติวด่วนร้อนแรงรับซัมเมอร์  คอร์ส Online Express TOEIC ติวโทอิคแบบเร่งด่วนออนไลน์ ฝึกการทำข้อสอบการฟัง (Listening Part) คำศัพท์และไวยากรณ์ (Incomplete Sentence and Text Completion) และการอ่าน (Single-Passage Reading & Multiple-Passage Reading) เรียนวันจันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 19.00 – 21.00 น. (อบรมออนไลน์) ระหว่างวันที่ 21 มีนาคม – 1 เมษายน 2565 (รวม 5 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง) นักศึกษา TNI และศิษย์เก่า ราคา 2,400 บาท (แนบหลักฐานการเป็นนักศึกษาพร้อมสลิปการโอน) บุคคลทั่วไป ราคา […]