ให้การต้อนรับคุณ RILI ศิลปินจากประเทศญี่ปุ่น และรับมอบของที่ระลึก

อ.จรีลักษณ์ ตันทิพย์ รองผู้อำนวยการสำนักวิชาพื้นฐานและภาษาให้การต้อนรับคุณ RILI. ศิลปินจากประเทศญี่ปุ่นและทีมงานในวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา คุณ RILI. ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักศึกษาTNI และถ่ายทอดบทเพลงญี่ปุ่นอันไพเราะให้นักศึกษาได้รับฟังกันอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ยังให้โอกาสนักศึกษาได้ทดลองใส่ชุด Uchikake และได้มอบของที่ระลึกให้แก่นักศึกษาทุกคนที่เข้าร่วมงาน ขอขอบคุณคุณ RILI. และคณะมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ

CGEL และ Osaka University (August 2022)

วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา คณาจารย์จาก Osaka University ประเทศญี่ปุ่น อันได้แก่ Professor Hitoshi Kato ผู้อำนวยการ Center for Japanese Language and Culture Professor Shigeki Iwai Associate Professor Mari Komori Associate Professor Manami Fujihira Specially Appointed Assistant Professor Kosuke Matsuura Specially Appointed Assistant Professor Shinya Nakatani Specially Appointed Assistant Professor Fumie Sasagawa และคุณ Mizuho Maki ร่วมหารือกับผู้อำนวยการและคณาจารย์จากสำนักวิชาพื้นฐานและภาษา เกี่ยวกับความร่วมมือระหว่าง Osaka […]

CGEL และ Osaka University (July 2022)

วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา คณาจารย์จากOsaka University ประเทศญี่ปุ่น อันได้แก่ Professor Hitoshi Kato ผู้อำนวยการ Center for Japanese Language and Culture และ Associate Professor Manami Fujihira เข้าเยี่ยมชมสถาบันฯ และหารือเกี่ยวกับงานวิจัยร่วมระหว่างสำนักวิชาพื้นฐานและภาษา และOsaka University   

CGEL และ JMA Management Center INC. Bangkok Office ปี 2565

ผศ.ดร.วรรณวิมล รุ่งธีระ ผู้อำนวยการสำนักวิชาพื้นฐานและภาษา ให้การต้อนรับ และร่วมพูดคุยเกี่ยวกับโครงการด้านภาษาญี่ปุ่นเพื่อนักศึกษา TNI กับคุณ Atsushi Taniguchi Manager และคุณภัทราพร ปิติอนุสรณ์ Sales Assistant จาก JMA Management Center INC. Bangkok Office ในวันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565 💐💐 นักศึกษาเตรียมพบกับกิจกรรมที่น่าสนใจได้เร็วๆนี้นะคะ

CGEL และ Japan Foundation ปี 2565

ผศ.ดร.วรรณวิมล รุ่งธีระ ผู้อำนวยการสำนักวิชาพื้นฐานและภาษา พร้อมด้วย อ.พรอนงค์ นิยมค้า โฮริคาวา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผศ.ดร.วิภาวดี วงษ์สุวรรณ์ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ อ.ดร.สุวัฒนา แดงสุภา ผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนกภาษาญี่ปุ่น (BJ) และ อ.Hitomi Yamaguchi อาจารย์ประจำแผนกภาษาญี่ปุ่น (JPN) จากสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 🎎🎏🎐👍 ได้เข้าพบคุณ Masayuki Kuriyama ผู้อำนวยการบริหาร และคุณ Yuki Matsui ผู้อำนวยการฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ เมื่อวันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา โดย ผศ.ดร.วรรณวิมล รุ่งธีระ และ อ.พรอนงค์ นิยมค้าโฮริคาวา ได้มอบของที่ระลึก TNI ให้แก่คุณ Masayuki และคุณ Yuki ในโอกาสนี้