Japanese Day ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 1-2561 มาแล้วจ้าาาาา~

นักศึกษาชั้นปีไหนก็ได้ที่สนใจ อยากท้าประลองความสามารถ ไม่ยากนะจ๊ะ ของรางวัลเยอะมากมายเจอกันได้ที่ใต้ตึก B

ด่วน!! รับสมัครผู้เข้าอบรมโครงการติวสอบวัดระดับความสามารถภาษาญี่ปุ่น ปีการศึกษา 2561

สำนักวิชาพื้นฐานและภาษา สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมติวสอบวัดระดับความสามารถภาษาญี่ปุ่น (JLPT) ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ วันและเวลาเรียน : ทุกวันเสาร์ เวลา 13.00 – 16.00 น. (รวม 30 ชั่วโมง) ระยะเวลาเรียน : 1 กันยายน – 1 ธันวาคม 2561 (10 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง) คุณสมบัติผู้เรียน ระดับ N2             สอบผ่านวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N3 หรือมีความรู้เทียบเท่า ระดับ N3            สอบผ่านวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N4 หรือมีความรู้เทียบเท่า ระดับ N4             สอบผ่านวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N5 หรือมีความรู้เทียบเท่า ระดับ N5             เคยเรียนภาษาญี่ปุ่นในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเรียนวิชา […]