โครงการแลกเปลี่ยน ASOJUKU 2018

โครงการแลกเปลี่ยนช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน โครงการ ASOJUKU           สถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่นร่วมกับโรงเรียนด้านเฉพาะทาง ASOJUKU จังหวัด Fukuoka ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน ให้นักศึกษาได้ไปมีประสบการณ์ทั้งในด้านการเรียนและการใช้ชีวิตที่จังหวัด Fukuoka ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายคือนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่องจาก โรงเรียน ASOJUKU นั้น เป็นโรงเรียนด้านเฉพาะทาง ที่มีการเรียนการสอน อาทิเช่น วิชาการวาดการ์ตูนมังงะ ศิลปะวาดภาพเหมือน ออกแบบภายใน ออกแบบผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นวิชาที่นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศน่าจะให้ความสนใจ และนอกจากวิชาที่กล่าวมานี้ ยังมีวิชาเอกที่น่าสนใจอื่นๆ เช่น วิชาดูแลเด็กอนุบาลและผู้สูงอายุ ตัดผมและเมคอัพ รวมไปถึงวิชาของทางวิศวกรรมและบริหาร เป็นต้น นอกจากการเรียนด้านวิชาการ และยังมีกิจกรรมมากมายที่ทางโรงเรียนได้จัดเตรียมไว้ให้ด้วย เช่น ชงชาต้นตำหรับแบบญี่ปุ่น ลองสวมชุดยูกาตะ ฝึกเขียนโปรแกรมเพื่อนบินหุ่นยนต์โดรน ออกแบบนามบัตรด้วยโปรแกรมออกแบบ Illustrator เขียนผู้กัน ฯลฯ ในปีนี้ มีนักศึกษาสนใจเข้าร่วมทั้งหมด 5 คน จากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งออกเดินทางร่วมกับอาจารย์จากสำนักวิชาพื้นฐานและภาษาเมื่อวันจันทร์ ที่ 9 เมษายน 2561 […]

กลับมาแล้ววว ! กิจกรรม Japanese Day ต้อนรับปีใหม่ปี 2018

しんねんかい!Japanese Day 2018 กลับมาแล้ว งาน Japanese Day ครั้งที่ 4 ครั้งสุดท้ายของเทอมนี้แล้วนะ! มาเรียนรู้วัฒนธรรมช่วงปีใหม่ของชาวญี่ปุ่นกันดีกว่า ว่าปีใหม่เค้าทำอะไรกันบ้าง พร้อมทำกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย สถานที่เดิมนะจ้า ใต้ตึก บี วันพุธที่ 10 ม.ค. 2018  เวลา 14.30~ นักศึกษาที่สนใจมาลงชื่อที่บอร์ดหน้าลิฟท์ อาคาร A ชั้น 4 ได้เลยจ้า ☆รับจำนวนจำกัด 50 คนเท่านั้นนะ!!!!!!☆ หรือมาดูที่นั่งหน้างานได้นะจ๊ะ ช้าหมดอดนะ

รับสมัครนักศึกษา เข้าร่วมโครงการเรียนภาษาญี่ปุ่นและศิลปวัฒนธรรมญี่ปุ่น ภาคการศึกษา 3/2560 ที่ Aomori ประเทศญี่ปุ่น

โครงการเรียนภาษาญี่ปุ่นและศิลปวัฒนธรรมญี่ปุ่น ภาคการศึกษา 3/2560  TNI 2017 Study Visit to Japan ที่จังหวัดอาโอโมริ ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 30 เมษายน – 26 พฤษภาคม 2561 (4 สัปดาห์)  ค่าใช้จ่ายตลอดโครงการ 96,000 บาท  ราคานี้รวม ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ สายการบิน Japan Airline (กระเป๋า 2 ใบ น้ำหนักรวม 40 kg) ค่าประกันภัยการเดินทาง ค่าที่พัก(ที่พักมี Internet Wi-Fi) และค่าอาหารเช้า-เย็น – เรียนและฝึกภาษาญี่ปุ่นที่ใช้จริงอย่างเข้มข้นตลอดระยะเวลา 1 เดือน – ทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมร่วมกับนักเรียนญี่ปุ่น และ Farm Stay กับเกษตรกรชาวญี่ปุ่น – ทัศนศึกษาสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และธรรมชาติอันสวยงามของจังหวัดอาโอโมริ *นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนวิชา JPN-492 กิจกรรมเสริมหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น (3 หน่วยกิต) ได้ ** ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงในราคาที่สูงขึ้นหากมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการน้อยกว่า 10 คน *** รับจำนวนจำกัด 20 […]

โครงการ Lift up with CGEL

สำนักวิชาพื้นฐานและภาษา สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น(CGEL ) จัดโครงการ Lift up with CGEL ขึ้นโดยได้จัดทำสติกเกอร์ให้ความรู้ภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ ติดยังหน้าลิฟท์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงและมีทัศนคติที่ดีต่อภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ สามารถสังเกตุและจดจำคำศัพท์หรือสำนวน นำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ เริ่มดำเนินการติดตั้งมาตั้งแต่เดือนธันวาคมค่ะ

คุณจาริณี โหยหวล
Ms.Jarinee Hoyhoul
เจ้าหน้าที่ประสานงานสำนักฯ

คุณจาริณี โหยหวล Ms.Jarinee Hoyhoul การศึกษา Education ศศ.บ.ภาษาญี่ปุ่น, มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผลงานทางวิชาการ Thesis and Research A Study of Attitude and Behaviour in TNI Students’ Learning of Humanities and Social Sciences Course (2018) A Study of English and Japanese Writing Techniques of Undergraduate Students in Higher Education (2017) ติดต่อ Contact E-mail: Jarinee@tni.ac.th โทรศัพท์: 0-2763-2700 ต่อ 2814

คุณนฤมล แสงเงิน
Ms.Narumon Sang
เจ้าหน้าที่ประสานงานสำนักฯ

คุณนฤมล แสงเงิน Ms.Narumon Sanghern การศึกษา Education บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ   ติดต่อ Contact E-mail: narumon@tni.ac.th โทรศัพท์: 0-2763-2700 ต่อ 2804

Ms.Miki FUKUDA
福田未来
อาจารย์ประจำแผนกภาษาญี่ปุ่น (JPN)

Ms.Miki FUKUDA 福田未来 การศึกษา Education M.A. Environmental Science and , Tokyo University of Agriculture and Technology, Japan. B.A. Environmental Science and Resources, Tokyo University of Agriculture and Technology, Japan. ประกาศนียบัตร Certificate –   ผลงานทางวิชาการ Thesis and Research – ติดต่อ Contact E-mail: miki@tni.ac.th โทรศัพท์: 0-2763-2700 ต่อ 2804