สีประจำสำนักวิชาพื้นฐานและภาษา

สีประจำสำนักวิชาพื้นฐานและภาษาคือสี “เหลืองอ่อน”