[ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ] วันเฉลิมพระชนมพรรษา ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

[ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ] วันเฉลิมพระชนมพรรษา ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

 

 

 

ข้าพระพุทธเจ้า ชาว CGEL ทั้งหลาย ขอตั้งสัตย์อธิษฐาน ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระสยามเทวาธิราช เทพยดาผู้รักษาพระมหาเศวตฉัตรพระบารมีแห่งสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ได้โปรดอภิบาลบันดาลดล ให้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระเจริญวัฒนา พระพลานามัยสมบูรณ์ สถิตย์เป็นร่มโพธิ์ทองฉัตรแก้วคุ้มเกล้าฯ พสกนิกรชาวไทยและปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ตลอดจิรัฐิติกาลเทอญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

0

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *